VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, TRANG THIẾT BI, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH (17/4)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH, NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH (14/3)
  V/v chấp hành quy định phòng cháy và chữa cháy tại khách sạn 1 sao đến 5 sao (6/3)
  THÔNG TƯ 06/2017/TT-BVHTTDL VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH (6/3)
  NGHỊ ĐỊNH 168/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH (6/3)
  LUẬT DU LỊCH 2017 (7/2)
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THEO QUY ĐỊNH LUẬT DU LỊCH NĂM 2017 (24/11)
  LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH (23/10)
  QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH HẠNG 3 SAO (24/5)
  QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH HẠNG 4 SAO, 5 SAO (24/5)
TIN TỨC PHÁP LUẬT TIN TỨC PHÁP LUẬT

Quy định mới về miễn thị thực

Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi)

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

 

 

 

video video

The player will show in this paragraph

Phỏng vấn Lễ Hội Áo Dài 2015

CÁC VIDEO KHÁC:
Hình ảnh Hình ảnh
đơn vị LIÊN KẾT đơn vị LIÊN KẾT