quản lý chung quản lý chung

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, TRANG THIẾT BI, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH (17/4/2018 08:37)

Các tin khác:
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH, NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  (14/3/2018)
V/v chấp hành quy định phòng cháy và chữa cháy tại khách sạn 1 sao đến 5 sao  (6/3/2018)
THÔNG TƯ 06/2017/TT-BVHTTDL VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH  (6/3/2018)
NGHỊ ĐỊNH 168/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH  (6/3/2018)
LUẬT DU LỊCH 2017  (7/2/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THEO QUY ĐỊNH LUẬT DU LỊCH NĂM 2017  (24/11/2017)
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH  (23/10/2017)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐÔ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÂN HẠNG CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH  (18/11/2016)
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016  (3/1/2017)

Xem tin theo ngày

Ngày
TIN TỨC PHÁP LUẬT TIN TỨC PHÁP LUẬT

Quy định mới về miễn thị thực

Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi)

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

 

 

 

video video

The player will show in this paragraph

Phỏng vấn Lễ Hội Áo Dài 2015

CÁC VIDEO KHÁC:
Hình ảnh Hình ảnh
đơn vị LIÊN KẾT đơn vị LIÊN KẾT