Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa
HỒ SƠ CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA

Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đề nghị có nhu cầu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa chuẩn bị hồ sơ theo quy địnhnộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch (địa chỉ: số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp biên nhận ghi rõ ngày hẹn trả kết quả giải quyết cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp)

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa gửi đến, Sở Du lịch thẩm định, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, Sở Du lịch phải có văn bản từ chối nêu rõ lý do.

-         Bước 4: Trả kết quả

Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận, người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Du lịch.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau:

·        Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

·        Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 1 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

·        Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

·        Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác không phải ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

·        Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức;

·        Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

·        02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Du lịch

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa hoặc văn bản từ chối ghi rõ lý do.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (Mẫu 31 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).

i) Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

- Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

 

 

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
video video

The player will show in this paragraph

Phỏng vấn Lễ Hội Áo Dài 2015

CÁC VIDEO KHÁC:
hình ảnh hình ảnh
đơn vị liên kết đơn vị liên kết