quy trình cấp giấy xác nhận xe ô tô quy trình cấp giấy xác nhận xe ô tô

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DU LỊCH BẰNG XE Ô TÔ VÀ CẤP BIỂN HIỆU CHO XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH (29/6/2015 11:05)

Ngày 25/5/2015, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

Các tin khác:
Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch  (14/5/2015)

Xem tin theo ngày

Ngày
video video

The player will show in this paragraph

Phỏng vấn Lễ Hội Áo Dài 2015

CÁC VIDEO KHÁC:
hình ảnh hình ảnh
đơn vị liên kết đơn vị liên kết