Nộp hồ sơ trực tuyến
Hướng Dẫn
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lĩnh vực
Tên thủ tục
Mức độ
Tìm kiếm theo cụm từ chính xác
Không có dữ liệu
×