THÔNG BÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ LỚP 2 - LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2023

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến cá nhân, tổ chức liên quan được biết.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023 – Lớp 2 từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 05 năm 2023, Sở Du lịch thông báo bổ sung và điều chỉnh kết quả lớp học, cụ thể như sau:

- Tổng số học viên đăng ký lớp 2: 113 học viên; trong đó:

+ Tổng số học viên đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa: 97 học viên đạt yêu cầu (bổ sung thêm trường hợp của Nông Phạm Tuân, số thẻ 075094000051 và 96 học viên theo Thông báo số 913/TB-SDL ngày 17 tháng 5 năm 2023);

+ Tổng số học viên không đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa: 16 học viên không đạt yêu cầu (do không tham gia đầy đủ các buổi học).

PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH


TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 951 kết quả
×