THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT 3 - LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2023

Sở Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch nội địa và các hướng dẫn viên du lịch quốc tế được biết.

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-SDL ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các lớp “Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch" năm 2023, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023;

Theo đó, lớp 3 đã diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023 với 116 học viên đăng ký, trong đó: 

+ Tổng số học viên đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận             : 99 học viên.

Các trường hợp đạt yêu cầu, Sở Du lịch sẽ cấp Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa theo quy định.

PHÒNG CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN DU LỊCH 


TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 951 kết quả
×