THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐỢT 3 - LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2023

Lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hướng dẫn, bảo đảm việc đổi thẻ HDV du lịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian: từ ngày 24/5 đến 26/5/2023.
- Địa điểm: Số 41 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1.
- Đối tượng: Ưu tiên dành cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (HDV) do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh quản lý có thẻ hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng tính đến ngày 31/7/2023 và có nhu cầu tham gia lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023 để bổ sung hồ sơ đổi thẻ theo quy định.
- Số lượng: 111 học viên (scan QR-CODE để xem danh sách).

————-
#DulịchThànhphốHồChíMinh
#VibrantHoChiMinhCity
#WelcometoHoChiMinhcity
#ThànhphốHồChíMinhChàođónbạn
#ThànhphốHồChíMinh100ĐiềuThúVị


TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 909 kết quả
×