NĂM 2023 HỨA HẸN NHIỀU HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Ngày 01/7/2022 tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) mở rộng năm 2022 - chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến” ở Nghệ An, các tỉnh, TP đã ký kết liên kết phát triến du lịch 2022 - 2027

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2023. Theo đó, các địa phương trong liên kết đảm bảo chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; các cơ chế chính sách ban hành; quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, sản phâm du lịch mới; hồ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư du lịch các hoạt động, sự kiện. Lễ công bố dự kiến diễn ra vào tháng 4/2023 tại Thành phố Hà Nội.

Đối với hoạt động quảng bá, truyền thông, xúc tiến du lịch, các địa phương trong liên kết sẽ tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế như: Hội chợ Du lịch VITM Hà Nội; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2023; Lễ hội Du lịch Cửa Lò; Lễ hội Du lịch Sầm Sơn; Lễ hội sắc vàng Tam Cốc – Ninh Bình; Chương trình “Lễ hội hang động - Quảng Bình” cùng các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại Úc, Campuchia, Thái Lan, Mỹ, Singapore…

Cùng với đó, tập trung quản lý hình ảnh, hoạt động, sự kiện vãn hóa, du lịch, thể thao của các địa phương trong liên kết trên bảng điện tử, pano, áp phích, website, mạng xã hội, các ứng dụng du lịch thông minh khác do các Sở quản lý nhà nước về du lịch.

Zalo

Zalo

Các tỉnh, thành phố ký kết Thỏa thuận liên kết phát triến du lịch giai đoạn 2022 – 2027 tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Bắc Trung Bộ mở rộng. (Nguồn: visithcmc.vn).

QUỲNH NHIÊN

×