TP.HCM TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ - BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI)

Việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở - ban, ngành và địa phương (DDCI - Department & District Competitiveness Index) hướng đến những đánh giá xác thực nhất, có tính đại diện cao nhất, với mục tiêu làm sao có thể nhìn ra được điểm mạnh, điểm yếu của từng sở ngành, địa phương trong điều hành kinh tế.

DCCI (Department & District Competitiveness Index) tập trung khảo sát, lấy ý kiến ở 8 nhóm nội dung:

  1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;
  2. Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở - ban ngành và chính quyền địa phương;
  3. Chi phí thời gian;
  4. Chi phí không chính thức;
  5. Cạnh tranh bình đẳng;
  6. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp;
  7. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự;
  8. Vai trò của người đứng đầu sở - ban, ngành và chính quyền địa phương.

Riêng khối địa phương sẽ đánh giá thêm chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng các đại biểu nhấn nút phát động chương trình đánh giá DDCI TPHCM năm 2022

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh phát động trong cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia thực hiện các khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở - ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đường dẫn https://khaosatddci.com.vn/Từ việc đánh giá, các địa phương tìm cách làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

----------

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương - DDCI (Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương trên toàn thành phố.

DDCI Thành phố Hồ Chí Minh hài hòa giữa ba loại tiêu chí: Từ thực tế trải nghiệm của doanh nghiệp, từ cảm nhận môi trường của doanh nghiệp (từ trải nghiệm cũng như từ quan sát cộng đồng) và từ thống kê. Bộ chỉ số và bảng hỏi được xây dựng tương đồng với bộ chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), kế thừa kinh nghiệm của một số tỉnh thành khác và phù hợp với đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh .

Nội dung khảo sát, lấy ý kiến bao gồm các chỉ số thành phần DDCI năm 2022, đó là: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở - ban ngành và chính quyền địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (nội dung an ninh trật tự chỉ áp dụng cho khối địa phương); vai trò của người đứng đầu sở - ban, ngành và chính quyền địa phương. Riêng khối địa phương sẽ đánh giá thêm chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền Thông

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 9 kết quả
×