THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP PHÉP THI CÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC TRÊN CỔNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 01/4/2023

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 2491/SGTVT-KT về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Triển khai Công văn số 14106/SGTVT-KT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về việc vận hành chính thức 42 TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đồng thời để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông vận tải thông tin chính thức như sau:

Kể từ ngày 01/4/2023, đối với bộ Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Việc gửi hồ sơ được ưu tiên tiếp nhận qua mạng tại: Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố (http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn).

- Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp, sẽ được thực hiện tại Bộ phận một cửa – Sở Giao thông vận tải.

- Việc cấp trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận Một cửa - Sở Giao thông vận tải, địa chỉ số: 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích).

(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 9 kết quả
×