LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

Mời bạn đọc và các tầng lớp Nhân dân xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhấn vào đây để góp ý hoặc gửi ý kiến đóng góp qua địa chỉ email: dtvbpl@chinhphu.vn.

Tải file đính kèm:

Xem chi tiết tại đây:
1 - du-thao-luat-dat-dai-m.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 42 kết quả
×