THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2022 (LỚP 2 - TỪ 23 ĐẾN 25/8/2022)

Thông báo kết quả lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022 - Lớp 2 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022.

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LỚP 2

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH

Xem chi tiết tại đây:
1 - 1523.signed - TB 31.8.2022.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 814 kết quả
×