Bản tin DU LỊCH TP.HCM - Kỳ 6 (tháng 02 năm 2022)

Kính mời anh, chị xem bản tin bằng hình ảnh đính kèm hoặc xem trên các đường dẫn (link) cuối bài đăng.

- Xem bằng định dạng FLIPBOOK: https://designrr.page/?id=194899&token=3633937282&type=FP&h=3014

- Xem file PDF:https://drive.google.com/file/d/15VOzP45ISgiyT5lKS8wAAuJVVbksRAsm/view?usp=sharing

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 33 kết quả
×