Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19

Tên văn bản:

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Cơ quan ban hành:

Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

24/6/2021

Lĩnh vực ban hành:

 

Ngày có hiệu lực:

01/7/2021

Ngày hết hiệu lực:


31/12/2021

Loại văn bản:

Thông tư

Số hiệu:

47/2021/TT-BTC

Người ký:

Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Hiệu lực văn bản:

Có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây:
1 - 47-BTC.signed.pdf

×