EVN HCMC HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO MỘT SỐ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỢT 3

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đợt 3

PHÒNG CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN DU LỊCH

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 517 kết quả
×