SỞ DU LỊCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2021

Nhằm hưởng ứng các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm được Ủy ban nhân dân thành phố phát động chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 7 hoạt động trọng tâm góp phần cụ thể hóa kế hoạch chuyên môn gắn với chủ đề năm 2021

      Sở Du lịch Thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch số 718/KH-SDL ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tổ chức các hoạt động trọng tâm sau:

- Hoạt động 1: Tổ chức quán triệt Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Sở Du lịch.

- Hoạt động 2: Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

- Hoạt động 3: Tổ chức đối thoại với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp ngành du lịch để thông tin, lấy ý kiến cải tiến quy trình thủ tục hành chính, tìm hiểu tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tổng hợp kiến nghị tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp.

- Hoạt động 4: Tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Thời gian áp dụng từ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến ngày 11 tháng  6 năm 2021 đối với các thủ tục hành chính gồm:

    3.1. Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Thời gian quy định 05 ngày làm việc).

    3.2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Thời gian quy định 05 ngày làm việc).

    3.3. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (Thời gian quy định 05 ngày làm việc).

     3.4. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (Thời gian quy định 05 ngày làm việc).

- Hoạt động 5: Triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch kể từ ngày 01/6/2021 đến hết năm 2021. Thời gian rút ngắn trung bình 25% - 50% thời gian xử lý theo quy định.

- Hoạt động 6: Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm. Rà soát và  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố.

- Hoạt động 7: Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

     Thông tin chi tiết cá nhân, tổ chức vui lòng tham khảo các tin, bài viết đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

MINH TÂM

 

×