DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ LÀM ĐIỂM CÁCH LY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp danh sách 49 cơ sở lưu trú làm điểm cách ly có thu phí. Trong đó có 3 khách sạn làm điểm cách ly cho đoàn bay với 220 phòng; 46 khách sạn, nhà nghỉ... làm điểm cách ly cho người nhập cảnh về Thành phố với 3.173 phòng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - DANH SACH DIEM CACH LY DEN 10.6.pdf

×