THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC LỚP "CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH" KHÓA 2 NĂM 2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước và nhân dân, căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố từ ngày 31 tháng 5 năm 2021; căn cứ Thông báo số 460/TB-SDL ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Du lịch về thông báo lịch tổ chức các khóa Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2021, Sở Du lịch thông báo về việc tổ chức lớp Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch vào tháng 6 năm 2021 như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội trên toàn Thành phố, Sở Du lịch sẽ tạm hoãn tổ chức lớp Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch khóa 2 /2021 (ngày 15 – 17 tháng 6 năm 2021).

Trong thời gian này, Sở Du lịch tiếp tục nhận đăng ký tham gia lớp Cập nhật kiến thức khóa 2/2020 (theo hình thức trực tuyến) cho hướng dẫn viên du lịch có thẻ hết hạn đến 30 tháng 8 năm 2021 tại Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/, hướng dẫn viên có thể gọi tổng đài 38242903- 0 để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện đăng ký.

Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, vào thời gian thích hợp Sở Du lịch sẽ có thông báo cụ thể về thời gian sẽ tổ chức lớp học tại Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch.

Do nguyên nhân bất khả kháng vì dịch viêm phổi cấp Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp mong tất cả các hướng dẫn viên du lịch thông cảm và thường xuyên theo dõi thông báo về khóa học./.

Xem chi tiết tại đây:
1 - TB hoãn khóa 2.pdf

×