KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      Chiều ngày 01/6/2021 vừa qua, tại trụ sở cơ quan Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành trao quyết định Bí thư Đảng ủy Sở Du lịch cho đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở.

Tư·Đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu, đồng chí Hằng Thị Thu Nga và đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa

      Đến tham dự, trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hằng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố chúc mừng Đảng bộ Sở Du lịch kiện toàn nhân sự Đảng uỷ và chỉ đạo Đảng ủy Sở Du lịch tiếp tục củng cố, xây dựng sự đoàn kết thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như công tác phòng chống dịch, thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch phát triển kinh tế trên lĩnh vực du lịch, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

×