THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, QUẬN 4

Nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2 trên đường Tôn Thất Thuyết tại giao lộ đường Phường 1, Quận 4 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, Sở Giao thông vận tải thông báo:

Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021: cấm xe ô tô và xe 03 bánh lưu thông trên đường Tôn Thất Thuyết đoạn từ nhà S99A đến đường Liên Phường 1. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo:

- L trình 1: đường Tôn Tht Thuyết đường Nguyễn Khoái đường Phường 1 đường Liên Phường 1 và ngược lại.

- L trình 2:  đường Tôn Tht Thuyết đường Nguyễn Khoái đường Bến Vân Đồn đường Đường Liên Phường 1 và ngược lại.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, đề nghị trực tiếp liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3; số điện thoại: (028)-39.300.530) để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông./.

Đính kèm văn bản chi tiết

Xem chi tiết tại đây:
1 - 12-05-2021__00001.signed.pdf

×