TỰ HÀO LÃNH ĐẠO SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ QUA CÁC THỜI KỲ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN

      Vừa qua, danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được công bố chính thức, qua đó có các ông/ bà đứng đầu ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

     Theo đó, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi có 04 đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ được giới thiệu ứng cử, cụ thể:

     1. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn tháng 5/2014 đến tháng 10/2014;

     2. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Du lịch giai đoạn từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 9/2016;

     3. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, nguyên Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Du lịch giai đoạn từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2020;

     4. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch từ 10/2020 đến nay..

MINH TRÍ

×