PHẤN ĐẤU RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ DU LỊCH

[Trong Quý I năm 2021, công tác chỉ đạo cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt tập trung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính... và đã giải quyết hơn 400 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt 94,35% (tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 100%)]

 

         Ngày 06/4/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã họp đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2021 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. Tham dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở - Trưởng Ban chỉ đao Cải cách hành chính (BCĐ CCHC) Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

         Trong Quý I năm 2021, Công tác chỉ đạo cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt tập trung nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với chất lượng hướng dẫn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được nâng cao; giảm phiền hà, chi phí và thời gian của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đã giải quyết hơn 400 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt 94,35%. Tỷ lệ giải quyết đúng hẹn 100%. Qua khảo sát, 1566 ý kiến cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 97%. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, áp dụng dịch vụ công mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính. Đáng chú ý Sở đã thực hiện trao Thư chúc mừng cho các hướng dẫn viên khi được cấp thẻ với mong muốn trong vai trò của mình, các hướng dẫn viên sẽ tăng cường quảng bá văn hóa, vẻ đẹp, lòng hiếu khách của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước.

        Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021 với 07 nhiệm vụ chủ yếu gồm:

       (1) Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

      (2) Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân đúng quy trình, quy định, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

      (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm;

       (4) Rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy đúng với các quy định mới;

       (5) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

       (6) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ kỹ thuật, hạ tầng phục vụ hoạt động công vụ, chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin về du lịch;

       (7) Các đơn vị tiếp tục tham gia hưởng ứng phong trào thi đua cải cách hành chính nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Công chức Sở Du lịch trao kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và Thư cảm ơn cho hướng dẫn viên

Công chức Sở Du lịch trao kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và Thư chúc mừng cho hướng dẫn viên

         

         Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng BCĐ CCHC Sở Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục theo dõi, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong thời gian tới; chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, tồn đọng của năm 2020, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính tại Sở, kiên quyết không để trễ hẹn, nâng cao thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

                                                                                                                          MINH TÂM

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 489 kết quả
×