Thông báo Về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch

Ngày 07 tháng 4 năm 2020 Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 390/SDL-QLCSLTDL Về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. 

Hiện nay, có một số cá nhân và nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú hoặc di chuyển qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Trước tình hình đó, Sở Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến quán triệt các cơ sở lưu trú trên địa bàn các nội dung về công tác phòng chống dịch Covid-19, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch, quy định về quản lý khách lưu trú tại khách sạn, chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc trường hợp về từ vùng dịch không khai báo theo quy định để kịp thời xử lý.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - 390 - CV - PQLCSLT.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 489 kết quả
×