Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Tên văn bản:

Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch.

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành:

04/02/2021

Lĩnh vực ban hành:

 

Ngày có hiệu lực:


04/02/2021

Ngày hết hiệu lực:

30/6/2021

Loại văn bản:

Quyết định

Số hiệu:

631/QĐ-BVHTTDL

Người ký:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Hiệu lực văn bản:

Có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây:
1 - 631 QD-BVHTTDL.pdf

×