Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020

Vui lòng xem Quyết định và danh sách ở file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - 58.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 489 kết quả
×