Bản tin Cải cách hành chính số 01 năm 2021

Bản tin cải cách hành chính số 01 từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - BantinCCHCso01-2021_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

×