[TB] V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19, nhằm phù hợp hơn với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Du lịch thông báo điều chỉnh các nội dung triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  1. Điều chỉnh các biểu mẫu đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (đính kèm 04 biểu mẫu)
  2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở có tổ chức các dịch vụ như: ăn uống, làm đẹp (spa); Mát-xa (massage), thể dục thể thao… ngoài việc tuân thủ các tiêu chí của Bộ đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện đầy đủ các yêu cầu và hướng dẫn triển khai của các Bộ tiêu chí khác có liên quan do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố ban hành.
  3. Đối với các hoạt động có liên quan đến dịch vụ vận chuyển khách du lịch, các đơn vị tuân thủ đầy đủ các tiêu chí và các hướng dẫn triển khai tại Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố ban hành.
  4. Khuyến nghị người lao động tại các đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch cài đặt phần mềm Bluezone – ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên điện thoại thông minh nhằm đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh tối ưu.
  5. Công văn này thay thế cho Công văn 627/SDL-QLLH ngày 21/5/2020 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Các nội dung khác tại Công văn số 540/SDL-VP ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thông tin chi tiết đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thắng – Phó phòng Quản lý Cở sở lưu trú du lịch (SĐT: 0901.839.477; Email: ntthang.sdl@tphcm.gov.vn);

Bà Võ Ngọc Điệp – Phó Phòng Quản lý lữ hành (SĐT: 0919.823.928; Email: vndiep.sdl@tphcm.gov.vn);

Bà Đinh Tố Hoa – Phó Chánh thanh tra Sở Du lịch (SĐT: 0912.55.66.77; Email: dthoa.sdl@tphcm.gov.vn).

 


TIN TỨC LIÊN QUAN

×