Danh sách 80 nước có công dân được cấp thị thực điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu Quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 

Theo đó, có 80 nước có công dân được cấp thị thực điện tử; 08 cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường bộ, 13 cửa khẩu đường biên cho phép người nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử kể từ ngày 01/7/2020. 

Chi tiết tham khảo văn bản đính kèm.

Xem chi tiết tại đây:
1 - FILE_20200527_090222_79.signed.pdf

×