[THÔNG BÁO] Quy định mức thu, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Căn cứ Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch,

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

1. Mức thu phí, lệ phí quy định theo Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020
a) Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Cấp mới: 1.500.000 đồng/giấy phép;
- Cấp đổi: 1.000.000 đồng/giấy phép;
- Cấp lại: 750.000 đồng/giấy phép.
b) Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại)
- Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội đia: 325.000 đồng/thẻ;
- Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000 đồng/thẻ.
2. Thời gian áp dụng từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2020.
Sở Du lịch thành phố thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định./.

Xem chi tiết tại đây:
1 - 571.signed.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 63 kết quả
×