Sở Du lịch hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí an toàn lĩnh vực du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố nhằm giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan có cơ sở để hoạt động.

Thực hiện Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịch về ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Du lịch hướng dẫn việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí và Hướng dẫn.

 


TIN TỨC LIÊN QUAN

×