Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/4/2020, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành một số quy định đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch. 

Theo đó, Bộ tiêu chí đưa ra những quy định cụ thể cho các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian tới.

Cập nhật các quy định theo văn bản đính kèm. 

Xem chi tiết tại đây:
1 - 1367qdsigned.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 31 kết quả
×