[Bản tin số 15/2020] Cải cách hành chính

Cải cách hành chính điện tử số 15/2020, từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - BantinCCHCso15_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 63 kết quả
×