V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 434/SDL-VP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Du lịch về việc thay đổi phương thức làm việc tại đơn vị để phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Đối với việc tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Du lịch tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của các cá nhân/tổ chức.

Khuyến khích các cá nhân/tổ chức thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch. Địa chỉ: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/
2. Đối với việc trả kết quả

Các Phiếu hẹn trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Du lịch vẫn thực hiện bình thường.

3.Đối với việc trả kết quả qua tại địa chỉ theo yêu cầu:

Khuyến khích các cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cá nhân/tổ chức có thể đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

+ Tại Cổng Thông tin điện tử Sở Du lịch. Địa chỉ: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/ (khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến).

+ Gửi yêu cầu đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu vào hộp thư htmtam.sdl@tohcm.gov.vn hoặc tptyen.sdl@tphcm.gov.vn . Lưu ý nội dung yêu cầu cần đầy đủ thông tin Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; Mã số biên nhận hồ sơ; Họ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, thông tin người nhận thay (nếu có).

4. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020

Đề nghị các cá nhân/tổ chức đồng hành cùng với Sở Du lịch Thành phố trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng./.

(Đính kèm Thông báo số 139/TB-SDL ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Sở Du lịch về việc khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Du lịch thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV))

Xem chi tiết tại đây:
1 - FILE_20200403_095909_TB.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 63 kết quả
×