Tạm dừng nhận khách lưu trú theo mô hình homestay, Airbnb và lưu trú theo giờ

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb và loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo giờ trên địa bàn thành phố tạm ngừng nhận khách.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tạm ngưng việc tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, Airbnb và loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo giờ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

2. Giao Sở Du lịch hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp giám sát y tế theo quy định của cơ quan y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách lưu trú và người lao động.

3. Giao Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý theo quy định.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 31 kết quả
×