Người nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc khai báo y tế

Nhằm đảm bảo toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, người nhập cảnh vào Việt Nam (bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài) đều bắt buộc khai báo y tế và khai báo trung thực. 

Đối với người nhập cảnh (kể cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài) bắt buộc khai báo y tế. Việc khai báo y tế của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam là bắt buộc. Ai không khai hay khai không trung thực là vi phạm pháp luật và phải xử lý. Đối với người dân, Chính phủ cũng khuyến khích khai báo y tế. Khai báo y tế toàn dân bản chất là cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa từng người dân và cơ quan y tế. 
Người dân khai báo theo link dưới đây:
📱Đối với iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi-mobifone/id1501969272… để cài đặt app
📱Đối với hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details… để cài đặt app

Hoặc đăng nhập https://tokhaiyte.vn/ để khai báo y tế.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

×