07 ca dương tính với COVID-19 đã điều trị khỏi tại Việt Nam

Tính đến 15h00, ngày 17/02/2020, tại Việt Nam có 16 ca dương tính với COVID-19, trong đó đã có 07 ca điều trị khỏi.  

Một số số liệu được cập nhật về COVID-19 tại Việt Nam tính đến 15h00, ngày 17/02/2020. 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 31 kết quả
×