[Bản tin số 50] Cải cách hành chính

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 50/2019, từ ngày 22/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - Ban tin CCHC so 50_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×