[Bản tin số 49] Cải cách hành chính

Cải cách hành chính điện tử số 49/2019, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - Ban tin CCHC so 49_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×