Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Du lịch Đo Na

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1569/TCDL-LH ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục Du lịch về việc rà soát các trường hợp sử dụng bằng cấp giả để làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

Căn cứ văn bản số 1909/ĐHTCM-ĐTTX ngày 04/11/2019 của trường Đại học Tài chính - Marketing về thẩm tra văn bằng tốt nghiệp bặc Đại học không chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành

Quyết định

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Du lịch Đo Na số giấy phép: 79-0119/2019/SDL-GP LHNĐ ngày 29/10/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

  1. Giao/Gửi cho Công ty TNHH Du lịch Đo Na, mã số doanh nghiệp: 0303826483, đăng ký lần đầu ngày 06/06/2005, thay đổi lần thứ 4 ngày 18/8/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, tru sở chính: 500 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật: Phạm Trường Chinh. Công ty TNHH Du lịch Đo Na phải nộp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79-0119/2019/SDL-GP LHNĐ tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở và Trưởng phòng Quản lý Lữ hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Xem chi tiết tại đây:
1 - 537- QĐ Thu hồi GP Cty Đo Na.pdf

×