[TB] V/v áp dụng thực hiện quy trình rút ngắn thời gian giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

 

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-SDL ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Sở Du lịch Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Du lịch năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 469/QĐ-SDL ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc áp dụng thực hiện quy trình rút ngắn thời gian giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết như sau:


Người dân làm thủ tục tại Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

1. Thời gian áp dụng

Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng thực hiện quy trình rút ngắn thời gian giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch.

2. Cách thức thực hiện

 Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (khi đủ điều kiện áp dụng)  đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3).

3. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết

- Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 10 ngày còn 08 ngày);

- Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày còn 12 ngày);

 - Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày còn 12 ngày);

- Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 30 ngày rút gọn còn 20 ngày);

- Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 20 ngày còn 15 ngày);

- Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 20 ngày còn 15 ngày).

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện.

Trong quá trình thực hiện nếu cần hướng dẫn hồ sơ vui lòng liên hệ: bà Hoàng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch (số điện thoại: (028) 38.242.904; địa chỉ mail: hhgiang.sdl@tphcm.gov.vn); bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (số điện thoại: (028) 38.242.903; địa chỉ mail: htmtam.sdl@tphcm.gov.vn; bà Trần Phan Thanh Yến, Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (số điện thoại: (028) 38.242.903; địa chỉ mail: tptyen.sdl@tphcm.gov.vn  để được hướng dẫn chi tiết./.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×