[Bản tin số 42] Cải cách hành chính

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 42/2019, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - Ban tin CCHC so 42_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×