[TB] V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

Thực hiện Quyeesst định số 79/QĐ-SDL ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Du lịch năm 2019

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - 1281.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×