[Bản tin số 41] Tin điện tử cải cách hành chính

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 41/2019, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - Ban tin CCHC so 41_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×