Bản tin điện tử cải cách hành chính số 38

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 38/2019, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019.

Vui lòng xem file đính kèm

Xem chi tiết tại đây:
1 - Ban tin CCHC so 38_PH.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×