Thông báo tổ chức các khóa Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên năm 2019

Căn cứ Luật Du lịch 2017 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về qui định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Sở Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức các khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch" năm 2019 nhằm bổ sung hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo qui định.

Trên tinh thần đó, trong năm 2019, Sở Du lịch sẽ tổ chức 04 khóa Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch.

 

 

Xem chi tiết tại đây:
1 .Tải file

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 131 kết quả
×