1 . Tên tiếng việt: Khách sạn Nguyên Hương - Chi nhánh Công ty TNHH The H&M
Tên viết tắt:
2 . Tên tiếng việt: AAPC (THAILAND) LIMITED
Tên viết tắt:
3 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SX TM DV DƯƠNG ANH MINH - KS KIM ANH
Tên viết tắt:
4 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÁI TRẦN PHÁT
Tên viết tắt:
5 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN LOUIS
Tên viết tắt:
6 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV KHÁCH SẠN SAND HOTEL
Tên viết tắt:
7 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN LAN LÊ
Tên viết tắt:
8 . Tên tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SONG PHƯƠNG
Tên viết tắt:
9 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN HOÀNG NHỰT MINH
Tên viết tắt:
10 . Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN PHƯƠNG THANH
Tên viết tắt:
×